Finance

Jak probíhá vymáhání pohledávek? Aneb posviťte si na dlužníky, kteří se nemají k placení

Většinou se zabýváme tím, kde si výhodně půjčit peníze. Ale co když jste se dostali na druhý konec barikády a poskytli jste někomu atraktivní půjčku vy? A jak už to tak bývá, dlužník s úhradou dluhu příliš nepospíchá a vám již dochází trpělivost. Měli byste si to s ním vyřídit pěkně z očí do očí? Zadržte a nepřidělávejte si problémy – za to peníze nestojí, ať už jde o jakoukoliv částku. A pokud dlužních zaplatit nechce, určitě ho k tomu nepřimějete obyčejnými vyhrůžkami nebo dokonce násilím. Lépe uděláte, když se obrátíte na profesionály.

Odborníky máme na mysli některou z renomovaných advokátních kanceláří, která má na vymáhání pohledávek velmi efektivní „páky“. Zajímá vás, jak postupují?

Celý proces začíná vaší poptávkou, ve které specifikujete veškeré okolnosti vzniku pohledávky a připojíte relevantní podklady (objednávka, faktura, směnka, smlouva, komunikaci s dlužníkem…). Advokátní kancelář následně dlužníka prověří a zjistí, zda je vymožení pohledávky reálné. Může se stát, že je předlužen nebo je proti němu vedeno exekuční řízení a jeho majetek se dostal do dražby. V takovém případě budete obeznámení a ušetříte spoustu času i nákladů.

Bude-li se pohledávka jevit jako vymahatelná, podepíšete plnou moc a mandátní smlouvu.

Prvním krokem samotného vymáhání je zaslání výzvy k úhradě. V té je dlužník vyzván, aby dluh dobrovolně uhradil, a to včetně úroků z prodlení, smluvní pokutou apod. Bude-li advokát úspěšný již v této fázi, získáte jistinu v celém rozsahu. Poplatky za služby uhradí dlužník.

Pozor: Uvědomte si, že do stejné situace se můžete dostat i vy, pokud si vezmete půjčku a nebudete ji řádně splácet.

Dlužník však nemusí pohledávku uhradit a může nabídnout smírné řešení věci. V takovém případě advokát sepíše splátkový kalendář nebo zajišťovací směnku.

Neuhradí-li dlužník pohledávku ani poté (příp. nebude dodržovat splátkový kalendář), následuje podání žaloby k soudu nebo rozhodčímu orgánu (byla-li sjednána rozhodčí doložka). Dojde-li k soudnímu řízení, budete muset zaplatiti soudní poplatek ve výši 4 – 5 % z vymáhané částky. Ve většině případů se ale zkušenému advokátovi podaří pohledávku vymoct a k soudnímu jednání nedojde. Pokud přeci jen ano, jeho majetek se dostane do dražby v rámci vymáhání v exekučním řízení.

A co je nejdůležitější? Vy náklady za služby advokátní kanceláře hradit nebudete. Veškeré položky uhradí dlužník.

1 Comment

Click here to post a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  • Rád bych ještě doplnil skutečnost, že dlužníci, kteří dluží více věřitelům mají možnost vstoupit do insolvence. Pokud už mu insolvence běží a Vy nejste pod ni přihlášen jako věřitel, máte smůlu a pravděpodobně už nic nedostanete. Pokud jste však s někým uzavřel smlouvu ma vymáhání (pozor, o 1.1.2014 je to příkazní smlouva, nikoli mandátní), měli by si úpadek u dotyčné osoby hlídat sami a informovat Vás o tom.

Skvělý pomocník pro každý den

Potřebujete pracovat v kanceláři i na cestách? Výkonný iPhone XS Max se stane vašim nejlepším pomocníkem!

Fakturujte ONLINE!

Hledáte vhodný online nástroj pro fakturace zdarma? Vyzkoušejte bezplatně službu iDoklad! Věříme, že si ji oblíbíte, stejně jako my.

MZDY A PERSONALISTIKA

Potřebujete efektivní nástroj pro mzdovou problematiku? Využijte spolehlivý mzdový systém Vema HR!

Chytré investování

Potřebujete poradit s investicemi? Zkušení finanční poradci ze společnosti OVB Allfinanz vám pomohou!

ERP pro efektivnější podnikání

Moderní podnikový ERP software Altus Vario vám pomůže s úspěšným rozvojem vašeho podnikání.