Finance

Investice do podílových fondů

Peníze by neměly jen tak volně ležet. Naopak by se měly rozmnožovat, což bohužel spořící účty či termínované vklady nezajistí. Úroková míra je velmi malá a není divu, že se stále častěji poohlížíme po výnosnější alternativě. Pokud vás lákají investice, zkuste to s podílovými fondy!

Podílový fond je populární investiční nástroj, který má podobu souboru majetku. Nemá právní subjektivitu a v podstatě jde o jakési sdružení aktiv, které spravují investiční společnosti. Základní jednotkou podílového fondu je podílový list a jeho držitel (investor) se nazývá podílníkem.

Proč se podílové fondy používají?

Důvodů je hned několik. Množství emitovaných podílových listů není omezené a stejně tak i časová působnost fondu. Investor nemusí sledovat vývoj trhů, protože se o jeho majetek stará investiční společnost. Podílové listy lze kdykoliv prodat za tržní cenu.

Výhoda podílových fondů spočívá také v diverzifikaci rizik – fond většinou spravuje širokou škálu aktiv a nastanou-li problémy s jedním cenným papírem, nemusí se výrazně projevit na celé investici. A konečně sdružovací efekt – vzhledem k vysokému kapitálu mohou investoři vydělávat na cenných papírech, které by si jinak (vzhledem k omezenému kapitálu) nemohli nakoupit.

Podílové fondy lze rozdělit do několika kategorií a to na podle

obsahu – např. akciové, dluhopisové, komoditním devizové nebo nemovitostní fondy

investiční strategie – např. teritoriálně zaměřené, sektorové, chráněné nebo dividendové fondy

cílové skupiny investorů – např. mass retail fondy, fondy kvalifikovaných investorů, fondy pro institucionální investory

způsobu řízení – aktivně a pasivně řízené fondy, indexové fondy

Tip: Díky portálu PenízeNavíc.cz můžete podílové fondy porovnávat a sledovat jejich vývoj.

Pozn. autora: Článek má pouze informativní charakter a není přímou nabídkou investic. Pokud vás investování do podílových fondů zaujalo, doporučujeme návštěvu finančního poradce či důkladné studium problematiky. Spoustu informací najdete na výše zmíněném portálu PenízeNavíc.cz.

Add Comment

Click here to post a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nakopněte podnikání!

Mobil pro top podnikatele

Potřebujete být online v práci i na cestách? Výkonný iPhone 11 se stane vašim nejlepším pomocníkem!

MZDY A PERSONALISTIKA

Potřebujete efektivní nástroj pro mzdovou problematiku? Využijte spolehlivý mzdový systém Vema HR!

CRM pro efektivnější podnikání

Přečtěte si, co je CRM systém a jak vám může být nápomocen i ve vašem podnikání.